Hướng dẫn đặt khung nhận xét của blog nằm cố định lên trên các nhận xét

Hướng dẫn đặt khung nhận xét của blog nằm cố định lên trên các nhận xét

9 bình luận

Mặc định các nhận xét của người đọc và tác giả khi xuất bản luôn được đặt bên trên khung nhận xét, điều này hơi bất lợi nếu bài viết có nhiều nhận xét khi phải scroll chuột đến khung nhận xét. Tuy nhiên bạn có thể đặt khung nhận xét này nằm trên với thủ thuật đơn giản sau đây. Các bước thực hiện: Bước 1: Các bạn tìm  <div class='comments-content'> thường thì nó sẽ nằm trong thẻ tag  <b:includable id='threaded_comments' var='post'> với widget Blog1 version 1 và <b:includable id='threadedComments' var='post'> với widget Blog1 version 2 Các bạn chỉ cần để ý đến đoạn HTML như sau (hoặc tương tự): <div class='comments-content'>       <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>         <b:include data='post' name='threaded_comment_js'/>       </b:if>       <div id='comment-holder'>          <data:post.commentHtml/>       </div&

Gợi ý cho bạn: