Công cụ mã hóa html

Nếu bạn chưa biết cách tải file từ blog về máy của bạn, thì bạn vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn.

Các Bước Thực Hiện:

Bước 1: Dán Code Trang Web Của Bạn Vào Khung Thứ Nhất.
Bước 2: Coppy Code Đã Mã Hóa Ở Ô Thứ Hai.

CODE ĐÃ MÃ HÓA Ở DƯỚI: