Công cụ mã hóa html

Các Bước Thực Hiện:

Bước 1: Dán Code Trang Web Của Bạn Vào Khung Thứ Nhất.
Bước 2: Coppy Code Đã Mã Hóa Ở Ô Thứ Hai.

CODE ĐÃ MÃ HÓA Ở DƯỚI: