Bảng Giá VipLike Tương Tác Facebook

Nếu bạn chưa biết cách tải file từ blog về máy của bạn, thì bạn vui lòng click vào đây để xem hướng dẫn.
Bảng Giá VipLike Tương Tác Facebook
Bảng giá gói VIPLIKE
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Tháng
1 VIP 100 LIKE 100 50 bài/1 ngày 100.000đ
2 VIP 200 LIKE 200 50 bài/1 ngày 195.000đ
3 VIP 300 LIKE 300 50 bài/1 ngày 280.000đ
4 VIP 400 LIKE 400 50 bài/1 ngày 365.000đ
5 VIP 500 LIKE 500 50 bài/1 ngày 440.000đ
6 VIP 600 LIKE 600 50 bài/1 ngày 510.000đ
7 VIP 700 LIKE 700 50 bài/1 ngày 575.000đ
8 VIP 800 LIKE 800 50 bài/1 ngày 630.000đ
9 VIP 900 LIKE 900 50 bài/1 ngày 685.000đ
10 VIP 1000 LIKE 1000 50 bài/1 ngày 730.000đ

Bảng giá gói VIP LIVE
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Tháng
1 VIP 100 Mắt 100 Mắt 25 bài/1 ngày 300.000đ
2 VIP 200 Mắt 200 Mắt 25 bài/1 ngày 600.000đ
3 VIP 300 Mắt 300 Mắt 25 bài/1 ngày 900.000đ
4 VIP 400 Mắt 400 Mắt 25 bài/1 ngày 1.200.000đ
5 VIP 500 Mắt 500 Mắt 25 bài/1 ngày 1.500.000đ
6 VIP 600 Mắt 600 Mắt 25 bài/1 ngày 1.800.000đ
7 VIP 700 Mắt 700 Mắt 25 bài/1 ngày 2.100.000đ
8 VIP 800 Mắt 800 Mắt 25 bài/1 ngày 2.400.000đ
9 VIP 900 Mắt 900 Mắt 25 bài/1 ngày 2.700.000đ
10 VIP 1000 Mắt 1000 Mắt 25 bài/1 ngày 3.000.000đ

Bảng giá gói VIP COMMENT
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Tháng
1 VIP 10 Cmt 10 Cmt 50 bài/1 ngày 60.000đ
2 VIP 20 Cmt 20 Cmt 50 bài/1 ngày 120.000đ
3 VIP 30 Cmt 30 Cmt 50 bài/1 ngày 180.000đ
4 VIP 40 Cmt 40 Cmt 50 bài/1 ngày 240.000đ
5 VIP 50 Cmt 50 Cmt 50 bài/1 ngày 300.000đ
6 VIP 60 Cmt 60 Cmt 50 bài/1 ngày 360.000đ
7 VIP 70 Cmt 70 Cmt 50 bài/1 ngày 420.000đ
8 VIP 80 Cmt 80 Cmt 50 bài/1 ngày 480.000đ
9 VIP 90 Cmt 90 Cmt 50 bài/1 ngày 540.000đ
10 VIP 100 Cmt 100 Cmt 50 bài/1 ngày 600.000đ
Bảng giá gói VIP HACKLIKE
# Số Lượng Like Hack Giá
1 100 Like 10.000đ
2 200 Like 20.000đ
3 300 Like 30.000đ
4 400 Like 40.000đ
5 500 Like 50.000đ
6 600 Like 60.000đ
7 700 Like 70.000đ
8 800 Like 80.000đ
9 900 Like 90.000đ
10 1000 Like 100.000đ
Bảng giá cài bot bình luận, bot thả tym xem tại đây
Bảng giá TĂNG FOLLOW TÂY THẬT giá 50.000/1.000 follow
Bảng giá TĂNG FOLLOW VIỆT THẬT giá 150.000/1.000 follow
Bảng giá lọc bạn bè không tương tác chính xác 100% giá 100.000 1 lần

LIÊN HỆ QUA:

Facebook:
Nguyễn Tỉnh 1
Nguyễn Tỉnh 2
Gmail: tuantinh00030@gmail.com
Zalo: 0963533227