Bảng Giá VipLike Tương Tác Facebook

Bảng Giá VipLike Tương Tác Facebook
Bảng giá gói VIPLIKE  Giá 1 like là 15đ
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Ngày Giá Tháng
1 VIP 100 LIKE 100 50 bài/1 ngày 1.500đ 40.000đ
2 VIP 200 LIKE 200 50 bài/1 ngày 3.000đ 90.000đ
3 VIP 300 LIKE 300 50 bài/1 ngày 4.500đ 130.000đ
4 VIP 400 LIKE 400 50 bài/1 ngày 6.000đ 180.000đ
5 VIP 500 LIKE 500 50 bài/1 ngày 7.500đ 220.000đ
6 VIP 600 LIKE 600 50 bài/1 ngày 9.000đ 270.000đ
7 VIP 700 LIKE 700 50 bài/1 ngày 10.500đ 310.000đ
8 VIP 800 LIKE 800 50 bài/1 ngày 12.000đ 360.000đ
9 VIP 900 LIKE 900 50 bài/1 ngày 13.500đ 400.000đ
10 VIP 1000 LIKE 1000 50 bài/1 ngày 15.000đ 450.000đ

Bảng giá gói VIP LIVE  Giá 1 Mắt là 100đ
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Ngày Giá Tháng
1 VIP 100 Mắt 100 Mắt 25 bài/1 ngày 10.000đ 300.000đ
2 VIP 200 Mắt 200 Mắt 25 bài/1 ngày 20.000đ 600.000đ
3 VIP 300 Mắt 300 Mắt 25 bài/1 ngày 30.000đ 900.000đ
4 VIP 400 Mắt 400 Mắt 25 bài/1 ngày 40.000đ 1.200.000đ
5 VIP 500 Mắt 500 Mắt 25 bài/1 ngày 50.000đ 1.500.000đ
6 VIP 600 Mắt 600 Mắt 25 bài/1 ngày 60.000đ 1.800.000đ
7 VIP 700 Mắt 700 Mắt 25 bài/1 ngày 70.000đ 2.100.000đ
8 VIP 800 Mắt 800 Mắt 25 bài/1 ngày 80.000đ 2.400.000đ
9 VIP 900 Mắt 900 Mắt 25 bài/1 ngày 90.000đ 2.700.000đ
10 VIP 1000 Mắt 1000 Mắt 25 bài/1 ngày 100.000đ 3.000.000đ

Bảng giá gói VIP COMMENT Giá 1 Cmr là 200đ
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Ngày Giá Tháng
1 VIP 10 Cmt 10 Cmt 50 bài/1 ngày 2.000đ 60.000đ
2 VIP 20 Cmt 20 Cmt 50 bài/1 ngày 4.000đ 120.000đ
3 VIP 30 Cmt 30 Cmt 50 bài/1 ngày 6.000đ 180.000đ
4 VIP 40 Cmt 40 Cmt 50 bài/1 ngày 8.000đ 240.000đ
5 VIP 50 Cmt 50 Cmt 50 bài/1 ngày 10.000đ 300.000đ
6 VIP 60 Cmt 60 Cmt 50 bài/1 ngày 12.000đ 360.000đ
7 VIP 70 Cmt 70 Cmt 50 bài/1 ngày 14.000đ 420.000đ
8 VIP 80 Cmt 80 Cmt 50 bài/1 ngày 16.000đ 480.000đ
9 VIP 90 Cmt 90 Cmt 50 bài/1 ngày 18.000đ 540.000đ
10 VIP 100 Cmt 100 Cmt 50 bài/1 ngày 20.000đ 600.000đ
Bảng giá gói VIP HACKLIKE Giá 1 like là 10đ
# Số Lượng Like Hack Giá
1 100 Like 3.000đ
2 200 Like 6.000đ
3 300 Like 9.000đ
4 400 Like 12.000đ
5 500 Like 15.000đ
6 600 Like 18.000đ
7 700 Like 21.000đ
8 800 Like 24.000đ
9 900 Like 27.000đ
10 1000 Like 30.000đ
Bảng giá cài bot bình luận, bot thả tym xem tại đây
Bảng giá TĂNG FOLLOW TÂY ẢO giá 30.000/1.000 follow
Bảng giá TĂNG FOLLOW VIỆT THẬT giá 150.000/1.000 follow
Bảng giá lọc bạn bè không tương tác chính xác 100% giá 100.000 1 lần

LIÊN HỆ QUA:

Facebook:
Nguyễn Tỉnh 1
Nguyễn Tỉnh 2
Gmail: tuantinh00030@gmail.com
Zalo: 0963533227