Share source code làm web lấy hotmail free có click quảng cáo mới nhất 2019

Code này được edit từ code web lấy token free để sử dụng cho hotmail. Code này vẫn như cũ, anh em vẫn kiếm tiền từ việc rút gọn link và sau khi đã lấy được hotmail thì hotmail đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống, vì vậy sẽ không có tình trạng bị trùng hotmail.
Share source code làm web lấy hotmail free có click quảng cáo mới nhất 2019
Share source code làm web lấy hotmail free có click quảng cáo mới nhất 2019

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Tải code về và giải nén với pass www.nguyentinhblog.com sau đó up code lên host
Bước 2: Vào file config.php cấu hình cơ sỡ dữ liệu
Bước 3: Vào index.php cấu hình tên miền, api link rút gọn, site_key và secret_key
Bước 4: Tạo 1 cơ sở dữ liệu rồi import file nguyentinh.sql lên là done
Lưu ý: Để thêm hotmail vào hệ thống anh em vào theo đường dẫn domain/hethong/add_mail.php
Chúc các bạn thành công!
Source code by: Cua2901
Những câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để tải về?

Nếu bạn chưa tải file thông qua link rút gọn bao giờ, thì bạn có thể xem hướng dẫn để tải về.

Tệp tin tải về không đúng với mô tả?

Nếu có sự nhầm lẫn giữa mô tả và tệp tin tải về, vui lòng báo lỗi với chúng tôi thông qua mục liên hệ dưới cuối trang.

Link hỏng?

Nếu bạn gặp vấn đề về liên kết ví dụ như tệp không tồn tại, không thể truy cập,...vui lòng báo cáo với quản trị viên.

Tôi không thể mở và chỉnh sửa file psd?

Vui lòng xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết cách mở file psd và edit nó.

22/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo