Hệ Thống Bot Tương Tác › Bot Reaction - Bot Comments | Bottuongtac.us

Share source code làm web lấy hotmail free có click quảng cáo mới nhất 2019

Code này được edit từ code web lấy token free để sử dụng cho hotmail. Code này vẫn như cũ, anh em vẫn kiếm tiền từ việc rút gọn link và sau khi đã lấy được hotmail thì hotmail đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống, vì vậy sẽ không có tình trạng bị trùng hotmail.
Share source code làm web lấy hotmail free có click quảng cáo mới nhất 2019
Share source code làm web lấy hotmail free có click quảng cáo mới nhất 2019

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Tải code về và giải nén với pass www.nguyentinhblog.com sau đó up code lên host
Bước 2: Vào file config.php cấu hình cơ sỡ dữ liệu
Bước 3: Vào index.php cấu hình tên miền, api link rút gọn, site_key và secret_key
Bước 4: Tạo 1 cơ sở dữ liệu rồi import file nguyentinh.sql lên là done
Lưu ý: Để thêm hotmail vào hệ thống anh em vào theo đường dẫn domain/hethong/add_mail.php
Chúc các bạn thành công!
Source code by: Cua2901

19/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo