Hướng dẫn tạo trang sitemap cho blogspot cực đẹp

Chào các bạn hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn tạo 1 trang sitemap ( sơ đồ blog ) cho blogspot của bạn. Trang sitemap này giúp cho các độc giả tìm kiếm bài theo nhãn dán dễ dàng hơn và gọn hơn.


Hướng dẫn tạo trang sitemap cho blogspot cực đẹp

Các bước thực hiện

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào blogspot của mình sau đó nhấn vào Trang ⇒ Trang mới.
Bước 2: Các bạn đặt tên cho bài viết trang là Sitemap chẳng hạn.
Bước 3: Các bạn chuyển qua tab soạn thảo bằng HTML sao đó copy phần code phía dưới và dán vào tab HTML.
<style>
/* Skin for Blogger Tabbed Layout TOC */
#tabbed-toc {
  margin: 0 auto;
  background-color: #FFFFFF;
  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
  box-shadow: 0px 1px 10px rgba(0, 0, 0, 0.55);
  overflow: hidden;
  position: relative;
  color: #333;
}
#tabbed-toc .loading {
  display:block;
  padding:5px 10px;
  font:normal bold 10px/normal Helmet,Freesans,Sans-Serif;
  color:white;
}
#tabbed-toc ul,
#tabbed-toc ol,
#tabbed-toc li {
  margin:0 0;
  padding:0 0;
  list-style:none;
}
#tabbed-toc .toc-tabs {
  width:15%;
  float:left;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a {
  display:block;
  font:normal bold 10px/28px Helmet,Freesans,Sans-Serif;
  height:28px;
  overflow:hidden;
  text-overflow:ellipsis;
  color: #434B50;
  text-transform:uppercase;
  text-decoration:none;
  padding:0 12px;
  cursor:pointer;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a:hover {
  background-color:#57cff4;
  color:#fff;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
  background-color: #357ae8;
  color:white;
  -webkit-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
  -moz-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
  box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
  position:relative;
  z-index:5;
  margin:0 -1px 0 0;
  /* cursor:text; */
}
#tabbed-toc .toc-content,
#tabbed-toc .divider-layer {
    width: 80%;
  float: right;
  background-color: white;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}
#tabbed-toc .divider-layer {
  float:none;
  display:block;
  position:absolute;
  top:0;
  right:0;
  bottom:0;
  -webkit-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
  -moz-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
  box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
}
#tabbed-toc .panel {
  position:relative;
  z-index:5;
  font:normal normal 10px/normal Helmet,Freesans,Sans-Serif;
}
#tabbed-toc .panel li a {
 display: block;
  position: relative;
  font-weight: bold;
  font-size: 14px;
  color: #434B50;
  line-height: 40px;
  height: 35px;
  padding: 0 12px;
  text-decoration: none;
  outline: none;
  overflow: hidden;
}
#tabbed-toc .panel li time {
  display:block;
  font-style:italic;
  font-weight:normal;
  font-size:10px;
  color:#666;
  float:right;
}
#tabbed-toc .panel li .summary {
  display:block;
  padding:10px 12px 10px;
  font-style:italic;
  border-bottom:4px solid #275827;
  overflow:hidden;
}
#tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail {
  float:left;
  display:block;
  margin:0 8px 0 0;
  padding:4px 4px;
  width:72px;
  height:72px;
  border:1px solid #dcdcdc;
  background-color:#fafafa;
}
#tabbed-toc .panel li:nth-child(even) {
  background-color: #CAE6F2;
}
#tabbed-toc .panel li a:hover,
#tabbed-toc .panel li a:focus,
#tabbed-toc .panel li a:hover time,
#tabbed-toc .panel li.bold a {
  background-color:#333;
  color:white;
  outline:none;
}
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover,
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover time {
  background-color:#222;
}
@media (max-width:700px) {
  #tabbed-toc {
    border:2px solid #333;
  }
  #tabbed-toc .toc-tabs,
  #tabbed-toc .toc-content {
    overflow:hidden;
    width:auto;
    float:none;
    display:block;
  }
  #tabbed-toc .toc-tabs li {
    display:inline;
    float:left;
  }
  #tabbed-toc .toc-tabs li a,
  #tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
    background-color:#00a06a;
    -webkit-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
    -moz-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
    box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
    color:#fff
  }
  #tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
    background-color:white;
    color:#333;
  }
  #tabbed-toc .toc-content {
    border:none;
  }
  #tabbed-toc .divider-layer,
  #tabbed-toc .panel li time {
    display:none;
  }
}
</style>
<br />
<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">Loading...</span></div>
<a href="https://www.nguyentinhblog.com" style="display: block; font: normal bold 8px Arial,Sans-Serif; margin: 10px; text-align: right; text-decoration: none;" title="Tabbed TOC">Blog Star Tỉnh IT</a>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
    blogUrl: "https://www.nguyentinhblog.com", // Blog URL
    containerId: "tabbed-toc", // Container ID
    activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
    showDates: false, // `true` to show the post date
    showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
    numChars: 200, // Number of summary chars
    showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
    thumbSize: 40, // Thumbnail size
    noThumb: "https://3.bp.blogspot.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // A "no thumbnail" URL
    monthNames: [ // Array of month names
        "January",
        "February",
        "March",
        "April",
        "May",
        "June",
        "July",
        "August",
        "September",
        "October",
        "November",
        "December"
    ],
    newTabLink: true, // Open link in new window?
    maxResults: 99999, // Maximum post results
    preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
    sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
    showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
    newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/quangmen93/Javhay.org@master/sitemap.JS" type="text/javascript"></script> code-xml
Bước 4: Các bạn thay 2 dòng chữ đỏ https://www.nguyentinhblog.com ở trên thành URL blog của các bạn và nhấn xuất bản là xong.

Tổng kết

Vậy là xong, chỉ trong 4 bước cực ngắn gọn thì các bạn đã có thể tạo cho mình 1 trang sitemap cực đẹp cho blog của các bạn rồi.
Source code: Star Tuấn
Những câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để tải về?

Nếu bạn chưa tải file thông qua link rút gọn bao giờ, thì bạn có thể xem hướng dẫn để tải về.

Tệp tin tải về không đúng với mô tả?

Nếu có sự nhầm lẫn giữa mô tả và tệp tin tải về, vui lòng báo lỗi với chúng tôi thông qua mục liên hệ dưới cuối trang.

Link hỏng?

Nếu bạn gặp vấn đề về liên kết ví dụ như tệp không tồn tại, không thể truy cập,...vui lòng báo cáo với quản trị viên.

Tôi không thể mở và chỉnh sửa file psd?

Vui lòng xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết cách mở file psd và edit nó.

4/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo