Hướng dẫn đặt khung nhận xét của blog nằm cố định lên trên các nhận xét

Mặc định các nhận xét của người đọc và tác giả khi xuất bản luôn được đặt bên trên khung nhận xét, điều này hơi bất lợi nếu bài viết có nhiều nhận xét khi phải scroll chuột đến khung nhận xét. Tuy nhiên bạn có thể đặt khung nhận xét này nằm trên với thủ thuật đơn giản sau đây.

Hướng dẫn đặt khung nhận xét của blog nằm cố định lên trên các nhận xét, đưa khung bình luận của blog lên đầu, đưa khung nhận xét lên đầu cho blog

Các bước thực hiện

Bước 1: Các bạn tìm <div class='comments-content'> thường thì nó sẽ nằm trong thẻ tag <b:includable id='threaded_comments' var='post'> với widget Blog1 version 1 và <b:includable id='threadedComments' var='post'> với widget Blog1 version 2
Các bạn chỉ cần để ý đến đoạn HTML như sau (hoặc tương tự):
<div class='comments-content'>
    <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
        <b:include data='post' name='threaded_comment_js' />
    </b:if>
    <div id='comment-holder'>
        <data:post.commentHtml />
    </div>
</div>
<p class='comment-footer'>
    <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
        <b:include data='post' name='threaded-comment-form' />
        <b:else />
        <data:post.noNewCommentsText />
    </b:if>
</p>
Hướng dẫn đặt khung nhận xét của blog nằm cố định lên trên các nhận xét, đưa khung bình luận của blog lên đầu, đưa khung nhận xét lên đầu cho blog
Hình minh họa
Bước 2: Các bạn chỉ cần chú ý đoạn mình đánh dấu màu xanh và đỏ với màu xanh là phần nhận xét và màu đỏ là khung nhận xét, bây giờ bạn chỉ việc đưa màu đỏ lên trên màu xanh hay màu xanh xuống dưới màu đỏ là được.
Sau khi thay đổi thì nó sẽ có dạng như sau:
<p class='comment-footer'>
    <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
        <b:include data='post' name='threaded-comment-form' />
        <b:else />
        <data:post.noNewCommentsText />
    </b:if>
</p>
<div class='comments-content'>
    <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
        <b:include data='post' name='threaded_comment_js' />
    </b:if>
    <div id='comment-holder'>
        <data:post.commentHtml />
    </div>
</div>
Hướng dẫn đặt khung nhận xét của blog nằm cố định lên trên các nhận xét, đưa khung bình luận của blog lên đầu, đưa khung nhận xét lên đầu cho blog
Hình minh họa
Bước 3: Fix lỗi cho các blog1 version 1 khi khung nhận xét lúc ở trên lúc ở dưới
Các bạn chỉ cần thay toàn bộ HTML của thẻ <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
thành đoạn HTML phía dưới:
<script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>
<b:template-script inline='true' name='threaded_comments'/>
<script type='text/javascript'>
blogger.widgets.blog.initThreadedComments(
<data:post.commentJso/>,
<data:post.commentMsgs/>,
<data:post.commentConfig/>);
</script>
Hướng dẫn đặt khung nhận xét của blog nằm cố định lên trên các nhận xét, đưa khung bình luận của blog lên đầu, đưa khung nhận xét lên đầu cho blog
Hình minh họa
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Việt BLogger
Những câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để tải về?

Nếu bạn chưa tải file thông qua link rút gọn bao giờ, thì bạn có thể xem hướng dẫn để tải về.

Tệp tin tải về không đúng với mô tả?

Nếu có sự nhầm lẫn giữa mô tả và tệp tin tải về, vui lòng báo lỗi với chúng tôi thông qua mục liên hệ dưới cuối trang.

Link hỏng?

Nếu bạn gặp vấn đề về liên kết ví dụ như tệp không tồn tại, không thể truy cập,...vui lòng báo cáo với quản trị viên.

Tôi không thể mở và chỉnh sửa file psd?

Vui lòng xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết cách mở file psd và edit nó.

11/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo