Tổng hợp tất cả thẻ điều kiện cần thiết trong Blogspot

Chào các bạn, hẵn 1 ai làm blog thì điều nhất thiết là phải biết được các thẻ điều kiện đơn giả này để phục vụ chúng ta trong quá trình edit template.
thẻ data trong blogger

TRANG CHỦ, TRANG LABEL (NHÃN), TRANG ARCHIVE (LƯU TRỮ)

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

TRANG BÀI VIẾT

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

TRANG TĨNH

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

TRANG LƯU TRỮ (ARCHIVE)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

TRANG CHỦ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

TRANG BÀI VIẾT VÀ TRANG TĨNH

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>

TRANG CHỈ ĐỊNH (THAY URL VÀO)

<b:if cond='data:blog.url == "_URL_"'>

TRANG LABEL (NHÃN)

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

TRANG LABEL ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (VD: BLOGSPOT)

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogspot&quot;'>

TRANG BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>

TRANG CỦA TÁC GIẢ NÀO ĐÓ

<b:if cond='data:displayname == "_TÊN_TÁC_GIẢ_"'>

TRANG CHO PHÉP NHẬN XÉT (COMMENT)

<b:if cond='data:post.allowComments'>

TRANG KẾT QUẢ TÌM KIẾM CỦA MỘT TỪ XÁC ĐỊNH

Thay Blogspot thành từ khóa tìm kiếm bạn muốn.
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogspot&quot;'>

TRANG LỖI (404)

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'

THẺ ĐIỀU KIỆN CHỈ HIỂN THỊ TRÊN MOBILE 

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;true&quot;'> 

THẺ ĐIỀU KIỆN KHI BÀI VIẾT CÓ NHÃN NÀO ĐÓ

<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "TÊN NHÃN")'> 

THẺ ĐIỀU KIỆN IN 

<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>
Nội dung chỉ hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

 THẺ ĐIỀU KIỆN NOT IN

<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'>
Nội dung không hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

THẺ ĐIỀU KIỆN AND

 <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung hiển thị Trang Tĩnh và Trang Bài Viết
</b:if>

THẺ ĐIỀU KIỆN OR 

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung hiển thị hoặc Trang Tĩnh hoặc Trang Bài Viết
</b:if>
Ngoài ra các bạn cũng có thể áp dụng ngược lại bằng cách thay == thành !=
Ví dụ:

Hiển thị trong trang bài viết:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Hiển thị tất cả các trang, trừ trang bài viết:
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp với <b:else/> dành cho 2 miền khác nhau
Ví dụ:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'/>
<b:else/>
<script async='async' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js'/>
</b:if>
Nếu ở trang static_page thì dùng code
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'/>
Nếu không ở trang static_page thì dùng code
<script async='async' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js'/>
Nguồn: blogttcn 
Những câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để tải về?

Nếu bạn chưa tải file thông qua link rút gọn bao giờ, thì bạn có thể xem hướng dẫn để tải về.

Tệp tin tải về không đúng với mô tả?

Nếu có sự nhầm lẫn giữa mô tả và tệp tin tải về, vui lòng báo lỗi với chúng tôi thông qua mục liên hệ dưới cuối trang.

Link hỏng?

Nếu bạn gặp vấn đề về liên kết ví dụ như tệp không tồn tại, không thể truy cập,...vui lòng báo cáo với quản trị viên.

Tôi không thể mở và chỉnh sửa file psd?

Vui lòng xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết cách mở file psd và edit nó.

2/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo